Spel i massor

Varulvsleken

2013-03-04 21:12 #0 av: medde

Det här är en kul lek som finns ute på några andra sajter. Nu tänkte jag vi skulle testa att köra gång det även härinne på sajten. Nyfiken? Kika då in på artikeln och läs hur det hela kommer gå till.

Varulvsleken!

En riktigt kul och spännande lek. Vore superkul om vi även kunde testa det här på sajten. Reglerna finner ni nedan. Vilket Sandra.B från Marsvin iFokus varit så snäll att låna ut till oss här på sajten. Tack Sandra-B.

Vi kommer inte stressa igång en ny spelstart, Utan ta er tid och läs reglerna noga, Vi är flera i admin som kommer vara med och delta i leken. Vi har en erfaren lekledare med oss då vi kommer att starta upp leken, det är en "vuxen" från en annan sajt. 

Vi kommer att hålla till i den dolda gruppen" klubbhuset" Under den tiden nu deltar i spelet kommer jag öppna den gruppen för deltagarna. Ni som gjort trådar i den gruppen tidigare, dessa trådar kommer inte att synas. För dom kommer jag att flytta undan spelet pågår.För att sedan åter lägga in dom igen.

Ni som vill vara med kan börja med att ropa till här i artikeln

Hoppas många vill vara med i leken/spelet

Mvh medde

------------------------------------------

REGLERNA

Läs reglerna noga, gärna mer än en gång.
Har du frågor, ställ dem i frågetråden (alternativt via PM till mig).

 • Minst tio deltagare
 • Alla deltagare kommer att få en roll av den som är lekledare.
  Rollerna (varulvar, siare, ängel, bybor) är hemliga.
  Endast de som är varulvar kommer att få veta vilka de övriga varulvarna är.
 • För varulvarna går leken ut på att "döda" byborna, siaren och ängeln.
  Om de lyckas med det så vinner de.
 • För byborna, ängeln och siaren går leken ut på att hitta och "lyncha" varulvarna så snabbt som möjligt.
  Om de lyckas med det så vinner de.

 

De olika rollerna

 • Varulvarna jobbar tillsammans via PM (de vet ju vilka de andra varulvarna är) med att utse vem av byborna (ängeln eller siaren) som blir nattens varulvsoffer.
 • Varulvsdemon är en varulv som övriga - men när denne blir lynchad så ska denne utse en av byborna som blilr ny varulv.
 • Siaren har förmågan att upptäcka vilka roller de övriga deltagarna har - dock bara en per natt.
 • Ängeln har förmågan att skydda en bybo (sig själv, siaren eller till och med en varulv!) per natt.
 • Övriga roller: Här kan beskrivningar kopieras in.

skriver inte in något i nuläget (denna punkt införd inför omg 2.6)


 Två faser (natt och dag)

På natten väljer:

 • Varulvarna ett offer att döda - det meddelas lekledaren via PM senast den deadline som är satt. Om deadline inte hålls så blir lekledaren "övervarulv" och lottar bland byborna vem som blir offer.
 • Ängeln en bybo att beskydda (kan även välja sig själv) - det meddelas lekledaren via PM senast den deadline som är satt. Om deadline inte hålls så blir lekledaren "överängel" och lottar bland byborna vem som blir skyddad (även varulvarna är med i lottningen!).
 • Siaren en deltagare den vill veta rollen på - det meddelas lekledaren via PM senast den deadline som är satt. Om ingen deltagare väljs så blir ingen siad den natten.
 • Paranoida siaren och mediumet samt eventuella ersättarroller (hemliga tomten i julomgången 2012-2013) Dessa roller kan tas med eller uteslutas vid behov. Beskrivning av dessa rollers uppgifter ges av lekomgångens lekledare vid behov.

 

På dagen:

Byborna vaknar och finner liket efter den bybo som varulvarna dödade under natten. Byborna är ute efter hämnd och bildar en pöbel och ska lyncha den som de tror är varulv.

 • Omröstningen sker öppet i tråden (även varulvarna är med och röstar på den som de vill se lynchad!).
 • Alla deltagare (förutom den/de döda) ska prata öppet i tråden och försöka påverka varandra om vem som ska lynchas - vem som är misstänkt, varför är denne misstänkt, varför är man själv inte misstänkt och så vidare.
 • Alla röster ska fetmarkeras för att vara giltiga (om de inte är fetmarkerade är det endast spekulationer).
 • En röst kan ändras fram till den deadline som är satt av spelledaren (eller tills alla deltagare har lagt sin röst och en majoritet är nådd).
  Om du ändrar din röst skriv då 'Jag ändrar rösten i #XX till XXX istället' (eller något liknande - för att underlätta rösträknandet).
 • Den som får flest röster blir lynchad och dennes roll avslöjas för deltagarna i tråden.
 • Den som har blivit ett offer för varulvarna eller lynchad av byborna får inte längre vara med och skriva.

I början är det slumpartat hur det blir, men efterhand så blir det mer och mer intressant och en tanke bakom varje val av offer (både varulvarnas och lynchmobbens).Spelets gång

Så fort en deltagare är lynchad blir det natt och så börjar det om igen. Varulvarna väljer en person att döda, siaren får reda på en annan deltagares roll, ängeln skyddar en deltagare. Solen stiger, byborna hittar en deltagare död, kvarvarande spelare diskuterar vem som ska lynchas härnäst. Så fortsätter det tills en sida vinner. Viktigt att tänka på!

 • Ingen vet vem som har vilken roll förutom varulvarna som vet vilka andra som är varulvar.
 • Det är endast varulvar som får kommunicera med varandra via PM (eller på annat sätt utanför lektråden, exempelvis MSN). 
  Som deltagare får man även kommunicera med lekledaren - kommunikation mellan övriga deltagare via PM (eller liknande) är FUSK!
 • Man får avslöja sina roller i lektråden på sajten (man börinsistera på att man är "god" även om man inte är det)- man får dock passa sig lite när man gör det, den som påstår sig vara ängel eller siare kan förmodligen räkna med att bli ett lätt offer...

 Några dagar innan spelet börjar skickar lekledaren ut ett PM till samtliga deltagare som har anmält sig. 

DETALJERADE REGLER  Komplettering av Sandra-B 2013-01-20 

Förtydligande


 • lektråden skrivs endast det som hör till den aktuella lekomgången, det vill säga uppdateringar, röster, spekulationer, påhittade historier om vad man gör etc.

 • Frågor, synpunkter, IRL-info etc hänvisas istället till fråge-tråden just för att hålla lektråden så ren som möjligt och för att undvika att någon blir förvirrad.

 • Vid varje uppdatering kommer information om det är dag eller natt, vad vi väntar på ska göras (ängelskydd, siande, varulvsoffer, röstning och lynchning etc). Det finns också info om när deadline är, röster eller PM som inkommer efter deadline är inte giltiga.
  Dagen blir inte natt och natten blir inte dag förrän efteruppdateringen är gjord.

 • För att en röst ska vara giltig ska den fetmarkeras (eller alternativt skrivas ***namn***).
  En avlagd röst får ändras fram till deadline; det ska då tydligt gå att utläsa att det rör sig om en ändrad röst ("Jag ändrar min röst från ***namn*** till ***nytt namn***").

ROLLERNA

Ingen annan än varulvarna får lov att ha kontakt och diskutera leken med varandra utanför lektråden och frågetråden (bortsett från PM med lekledaren).

 • Varulvarna (ond roll); har kontakt med varandra via PM, e-mail eller liknande där de tillsammans väljer ut vem som blir nattens varulvsoffer och meddelar lekledaren via PM innan nattens deadline. 
  Varulvarna får också utarbeta en taktik i röstande etc via PM. 

 • Varulvsdemonen (ond roll); en varulv som de andra och deltar i leken på samma villkor.
  Skillnaden är att när demonen dör så meddelar denne, i PM till lekledaren, vem av byborna denna vill förbanna så att den förvandlas till en varulv.
  Demonen vet vem den är, de övriga varulvarna vet dock inte och demonen får inte avslöja det i de personliga konversationerna, det är fritt fram att göra det öppet i lektråden men då får det inte ske via kod eller liknande.
  Demonen och varulvarna får lov att i PM diskutera vem de tycker skulle vara lämplig att förbanna när/om demonen dör - det är dock helt upp till demonen att bestämma vem det blir.

 • Ängeln(god roll); väljer innan utgången av nattens deadline namnet på en deltagare (som får beskydd och därmed inte kan skadas av varulvarna vid en eventuell attack) och meddelar lekledaren via PM. 
  Får lov att skydda sig själv och får lov att skydda samma deltagare varje natt, även om inte ulvarna har gett sig på denne.
  En gång under lekens gång kan ängeln välja att skydda hela byn, det innebär dock att alla ängelns krafter tar slut och under följande natt kan ingen få beskydd.

 • Siaren(god roll); väljer innan utgången av nattens deadline en deltagare som denne vill veta rollidentitet på och meddelar lekledaren via PM och får efter uppdateringen ett svar via PM.

 • Paranoid siare(god roll), precis som siaren (se ovan) menden paranoida siaren får alltid svaret av lekledaren att den siade är en varulv.

 • Byborna(god roll); har inga speciella egenskaper utan ska enbart delta i röstningarna inför lynchningarna och försöka att avslöja varulvarna.

 • Spionen (neutral roll); en roll som kombineras med en av de övriga och kan således vara antingen god eller ond beroende på den andra rollen.
  Spionen får, efter nattens deadline, ett PM av lekledaren med information om vem ulvarna åtvem siaren siadevem den paranoida siaren sidade och vem ängeln skyddade

·         Mediumet är en god roll som en gång under lekens gång kan få kontakt med en av de döda som då återigen får delta i diskussionerna under dagtid (och delta i lynchningen). Om mediumet skulle dö utan att ha utnyttjat sin kraft, kommer denne tillbaka och spökar för byborna dagen efter sin död (och deltar då i diskussioner och lynchningsröstningen).

Gemensamt för samtliga roller är att alla ska delta i diskussionerna i lektråden och i röstningen inför lynchningen.

Foto vargen i artikeln;: medde

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-03-05 15:41 #1 av: nadilda

Följer detta till 100% på marsvin ifokus och hade gärna varit med här.

Anmäl
2013-03-05 16:21 #2 av: Gerbilles

Finns det en dold grupp? Hur får man komma dit?

Vill kanske vara med, ska läsa igenom reglerna igen då jag inte fattade till 100%. 

mina teckningar // #nicerinternet

Anmäl
2013-03-05 18:04 #3 av: medde

#1 Toppen då kan jag räkna in dig då vi startar?

#2 Vi har en dold grupp här på sajten. Läs genom reglerna och se om det är något som verkar okey att vara med i,

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-03-05 18:10 #4 av: nadilda

#3 Det kan du! Glad Har kört detta väldigt mycket utanför internet och är gärna med här. Har inte helt velat vara med på marsvin då jag knappt känner någon där.

Anmäl
2013-03-05 18:17 #5 av: medde

#4 Men oss "känner" du Skrattar Klart jag räknar in dig.

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-03-05 18:19 #6 av: nadilda

#5 Japps här är jag lite mer hemma Glad Får vi hoppas att vi snabbt får tillräckligt många deltagare så vi kan sätta igång och leka! Ska du vara med? Skrattar

Anmäl
2013-03-05 18:42 #7 av: medde

Jag kommer vara med, Äntligen får jag vara med och leka. Flera  andra från admin kommer att vara med..Hoppas jagTummen upp

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-03-05 20:00 #8 av: ara11

Jag är med och kör :D

// Ara11! :)

Medarbetare på tennisifokus och barnens

 

Anmäl
2013-03-05 20:01 #9 av: Lurvas11

Jag med :)

Hälsningar Lurvas11Glad

Anmäl
2013-03-05 20:13 #10 av: medde

Kul vi börjar bli några, men mera behöver vi..

Men som jag sa, vi ska inte stressa. Då vi alla behöver läsa och lära oss reglerna.,

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-03-05 20:38 #11 av: Lurvas11

Vem ska vara lekledare? :)

Hälsningar Lurvas11Glad

Anmäl
2013-03-05 21:07 #12 av: medde

Det är en vuxen som kommer att komma in från en annan sajt och vara med här hos oss. 

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-03-07 16:24 #13 av: [Bambis]1

Jag är gärna med! :D

Anmäl
2013-03-07 19:53 #14 av: medde

Bra!

Vi väntar tycker jag tills nästa vecka, så kan det kanske vara hög tid att börja köra igång.

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-03-08 08:59 #15 av: BlueBäst

Jag är medBlinkar

Anmäl
2013-03-08 14:45 #16 av: Gerbilles

Här kommer en typisk fråga som jag nästan alltid ställer när jag inte fattar en lek som jag aldrig kört innan ... Lipar

Skulle jag kunna få "titta" på en omgång när ni kör, brukar oftast lära mig efter att ha tittat på när andra leker leken. Så kanske jag kan vara med nästa omgång! Tummen upp

mina teckningar // #nicerinternet

Anmäl
2013-03-08 14:50 #17 av: nadilda

#16 Gå in på marsvin och titta! Finns massa omgångar därSkrattar

Anmäl
2013-03-08 15:12 #18 av: Gerbilles

#17 Ja, det ska jag göra, tack för tipset! :D

mina teckningar // #nicerinternet

Anmäl
2013-03-08 15:48 #19 av: Gerbilles

Har läst en tråd från marsvin nu. Verkar ju vara en jättespännande lek, jag är helt klart med! Skrattar

mina teckningar // #nicerinternet

Anmäl
2013-03-08 15:53 #20 av: Lurvas11

Jag är såklart med :)

Hälsningar Lurvas11Glad

Anmäl
2013-03-08 18:27 #21 av: Candy123

Jag är gärna med

HundHUND-BLOGG (australian kelpie & golden)Glad

FörlägenInstagram @dundee_the_kelpie, @ceciliah_98 och @ciliskaninerNörd

Anmäl
2013-03-08 18:44 #22 av: medde

Toppen. Jag kommer att skicka pm till spelledaren under helgen och be hon komma in här, så det kommer en vuxen in här i tråden. Så ni vet det och inte säger till henne att inte skriva här. 

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-03-08 21:08 #23 av: Gogrisen

Kan man fortfarande vara med? I så fall är jag med!Skrattar

Anmäl
2013-03-08 22:40 #24 av: [nathalie44]

jag är med :D

Anmäl
2013-03-09 12:58 #25 av: Cerrolyn

Hej!

Det är jag som kommer att vara LL =lekledare. Jag har spelat och varit ledare för detta massor med gånger. Första gången jag kom i kontakt var 2006 och just nu spelar jag inne på marsvin.

Då ska jag se om jag kan svara på era frågor.

#1 nadilda - kul att du följer det spelet. 

#16 Självklart är det ok att vara turist (bara titta). Men man får inte säga något om vad man tror i tråden, men du kan alltid PMa mig.

Deltagare: (Stämmer listan? Vill ni vara med, kopiera gärna listan och skriv dit ditt namn.)
Nadilda
Medde
Ara11
Lurvas11
Bambis
BlueBäst
Agnes99
Candy123
Gogrisen
Nathalie44

Jag skulle vilja fråga er hur ofta ni vill ha uppdateringarna, jag har tre förslag som kommer att "kräva" olika mycket från er deltagare.

1. Lynckning (dl för röstning) och nattlig dl varje dag.
2. Lynchning ena dagen och den nattliga nästa dag.
3. Har 2 dagar mellan varje dl.

När vill ni börja?

Har ni fler frågor så är det bara att fråga.

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2013-03-11 03:01 #26 av: kaninsköld

Deltagare: (Stämmer listan? Vill ni vara med, kopiera gärna listan och skriv dit ditt namn.)
Nadilda
Medde
Ara11
Lurvas11
Bambis
BlueBäst
Agnes99
Candy123
Gogrisen
Nathalie44
Kaninsköld

Är det okej om jag gör såhär/ kaninsköld

Anmäl
2013-03-11 08:23 #27 av: Cerrolyn

#26

Det blir jätte bra.

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2013-03-11 13:18 #28 av: kaninsköld

Måste man vara aktiv varje da' ?

Anmäl
2013-03-11 16:43 #29 av: Cerrolyn

#28

Det beror på lite olika saker.

1. vilken form av dl ni vill ha.

2. vilken roll du får.

Men nu i första omgången så räcker det att man är online den dagen man ska rösta (om du inte får en specialroll) för att just rösta.

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2013-03-11 16:44 #30 av: kaninsköld

När börjar vi ?

Anmäl
2013-03-11 16:45 #31 av: Lurvas11

#29 dl? Vad är det? :P Vad är det man ska rösta? (haha är lite trög) Skrattar


Hälsningar Lurvas11Glad

Anmäl
2013-03-11 17:29 #32 av: Cerrolyn

#30

På fredag tänkte jag.

#31

DL = Deadline = uppdatering.


MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2013-03-12 02:25 #33 av: kaninsköld

Eeeh.. Jag är på semester just nu. Kommer hem på söndag. Kan jag hoppa över fredag, lördag,söndag och måndag?

Anmäl
2013-03-12 07:17 #34 av: nadilda

#25 Har läst igenom alla omgångar som finns även dem för många år sedanFörlägen

Tycker alternativ 2 låter bäst nu i början Glad

Anmäl
2013-03-12 11:48 #35 av: Cerrolyn

#34

Jag lutade åt det hållet.

#33

Blir lite svårt att vara borta så många dagar.

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2013-03-12 11:55 #36 av: kaninsköld

Ok, då kan du bestämma om jag får vara med eller inte cerrolyn, för mig gör det inget.

Anmäl
2013-03-12 14:00 #37 av: Cerrolyn

#36

Tror det blir lättare för dig att bara läsa. För det kommer bli mycket att läsa in på tisdagen (7 dl).

Men det kommer att bli fler gånger. Jag tänkte att jag hållre i ca 3 st och sedan hjälper den av er som vill testa att vara lekledare (LL) och efter det klarar ni er själva.

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2013-03-12 14:16 #38 av: kaninsköld

Ok , tack för att du tänker på mig cerrolyn ! :)

Jag hoppas jag kan vara med nån annan gång!

Anmäl
2013-03-12 14:35 #39 av: Cerrolyn

#38

Absolut Skrattar

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2013-03-12 19:39 #40 av: Gogrisen

#25 jag vill ha 2:an

Anmäl
2013-03-13 18:00 #41 av: fliza

Deltagare: (Stämmer listan? Vill ni vara med, kopiera gärna listan och skriv dit ditt namn.)
Nadilda
Medde
Ara11
Lurvas11
Bambis
BlueBäst
Agnes99
Candy123
Gogrisen
Nathalie44
Kaninsköld
fliza

Medarbetare på Barnens iFokus. Jedward iFokus JEDWARD

Edward: "John was on this earth before me, it was like oh look it's a boy...oh look it's John and Edward!"  JEDWARD 

 

Anmäl
2013-03-14 16:30 #42 av: [Bambis]1

Ja jag vill vara med:)

Anmäl
2013-03-15 19:48 #43 av: Lurvas11

När börjar det?

Hälsningar Lurvas11Glad

Anmäl
2013-03-15 19:59 #44 av: Cerrolyn

Ber sååå mycket om ursäkt, men haft fullt upp idag med spysjuka, löss och allt annat som kan sätta käppar i hjulet.

Jag startar upp imorgon alt i natt...

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2013-03-15 20:02 #45 av: medde

Låter bra tycker tycker jag, dotter och jag är sjuka här hemma också med feber och hosta..Så vi är däckade totalt

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-03-15 20:42 #46 av: Lurvas11

Kommer vara bortrest from söndag och några dagar framåt... Ska jag hoppa över denna omgång?

Hälsningar Lurvas11Glad

Anmäl
2013-03-16 12:26 #47 av: Cerrolyn

#46

Blir nog bäst så.

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2013-03-16 15:36 #48 av: Lurvas11

Okej, då ser listan ut såhär:

Deltagare: (Stämmer listan? Vill ni vara med, kopiera gärna listan och skriv dit ditt namn.) 

Nadilda 

Medde 

Ara11 
Bambis 
BlueBäst 
Agnes99 
Candy123 
Gogrisen 
Nathalie44 
Kaninsköld 
fliza


Hälsningar Lurvas11Glad

Anmäl
2013-03-16 15:52 #49 av: [Bambis]1

Mohahahaaa nu vet jag min roll,hehe ;)

Anmäl
2013-03-16 17:17 #50 av: Cerrolyn

Här är tråden spelar vi.

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2013-03-16 17:48 #51 av: medde

En liten fråga-Är det ingen som ska starta upp spelet? Ser tråden ute men det är tyst sam graven i den.

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-03-16 17:57 #52 av: ara11

Mn jag förtsår inte riktigt vad jag ska göra ska jag rösta på något nick eller vad ska jag göa?

// Ara11! :)

Medarbetare på tennisifokus och barnens

 

Anmäl
2013-03-16 18:06 #53 av: medde

Kan det vara så att medlemmarna inte riktigt är med på hur och vad man ska göra. Kanske Lekledaren kan ge lite goda råd på vägen och hur det hela kikkas igång. I en lätt och enkel förklaring

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-03-16 19:04 #54 av: Cerrolyn

Börja med att säga "hej" och kanske något mer. Första röstningen är svår och det blir alltid ett lotteri på vem man röstar. Några köp BOP (Blundar och pekar på deltagalistan) medan andra försöker att finna något.

Det blir lättare efter hand.

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2013-03-16 19:58 #55 av: medde

Hoppas in här en snabbis.

Nu har lekledaren gjord ett så bra spel för oss alla här och jag hoppas verkligen ni alla som anmält er är med och deltar..

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-03-16 20:03 #56 av: ara11

#54 Så ja går bara in och säger typ hej bara nu?

// Ara11! :)

Medarbetare på tennisifokus och barnens

 

Anmäl
2013-03-16 20:06 #57 av: ara11

Åhh va irenterande, Jag har svårt för att ta instruktioner och nu hänger jag inte med, Varför skriver medde och nåra en saga i tråden? ska jag också göra det?

// Ara11! :)

Medarbetare på tennisifokus och barnens

 

Anmäl
2013-03-16 20:07 #58 av: medde

Det är en saga ett slags rollspel i text

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-03-16 20:08 #59 av: ara11

58 Jaha men ska jag också skriva det eller?

// Ara11! :)

Medarbetare på tennisifokus och barnens

 

Anmäl
2013-03-16 20:11 #60 av: medde

Yepp och  så ska man söka efter ledtrådar vilka som kan vara vilka så man vet vem man ska tro är ulven..

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-03-16 20:15 #61 av: ara11

#60 Jaha så jag ska typ bara fortsätt typ ett random svar till berätelsen?

// Ara11! :)

Medarbetare på tennisifokus och barnens

 

Anmäl
2013-03-16 20:15 #62 av: [Bambis]1

Om man vill välja en som man tror är varulv kan man skriva så här och rösten blir ändå godkända ?*** lalala***

Anmäl
2013-03-16 20:59 #63 av: medde

Vi får se vad som händer deadline var ju kl 20.00

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-03-16 21:22 #64 av: Cerrolyn

#57

Detta är lite av ett rollspel och många går in i en roll. Du måste inte göra det men det kan vara en rolig grej.

Titta gärna in på marsvin och leken där som precis är slut.

#62

Som jag har förstått så kan det vara svårt att feta i mobilen och då är ***xxx*** godkänt, men helst ska det vara fetat för då ser jag det bättre.

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2013-03-16 21:24 #65 av: [Bambis]1

#64 okej bra tack :)

Anmäl
2013-03-16 22:03 #66 av: Gerbilles

Va snabba ni är, satt och tittade på film och sen när jag loggar in på ifokus så är man helt plötsligt dödad, haha. :P

mina teckningar // #nicerinternet

Anmäl
2013-03-17 07:41 #67 av: ara11

#64 okej :)

// Ara11! :)

Medarbetare på tennisifokus och barnens

 

Anmäl
2013-03-17 11:14 #68 av: tusstuss


Är det för sent att anmäla sig? Om jag inte kan vara med nu är jag gänrna med i nästa omgång!

Anmäl
2013-03-17 11:18 #69 av: tusstuss


Är det för sent att anmäla sig? Om jag inte kan vara med nu är jag gänrna med i nästa omgång!  Om jag nu kan vara med, och får en roll, PMar lekledaren mig då? Alltså, vilken roll jag får?

Anmäl
2013-03-17 12:12 #70 av: Cerrolyn

#69

Ja det är försent, men du får gärna läsa. Nästa gång får du gärna vara med och när du får din roll så sker det via PM.

/Lekledaren.

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2013-03-17 13:07 #71 av: Flöffo

Är gärna med nästa gång. Följer tråden så länge. Glad

Anmäl
2013-03-19 19:36 #72 av: medde

Vad hände med varulvsleken? Så trist att det ska vara med i den och sedan nu händer inget...

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-03-19 19:41 #73 av: Cerrolyn

Det är natt, uppdatering kommer om 20 min.

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2013-03-23 17:41 #74 av: BlueBäst

Hann inte vara med andra gången buhuuu

Anmäl
2013-03-25 18:18 #75 av: Flöffo

Kommer vi plussa på roller sen om vi kör detta fler gånger? (det finns ju häxor, medium osv) Glad

Anmäl
2013-03-25 18:49 #76 av: Cerrolyn

#75

Ja, men tänkte att ni skulle bli varma i kläderna först.

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2013-03-25 18:55 #77 av: Flöffo

#76 Jo såklart, men jag menade typ efter några omgångar kanske. Jag tror jag vill prova på att vara varulv innan också. Skrattar

Anmäl
2013-03-25 18:58 #78 av: Cerrolyn

#77

Det är lotten som bestämmer sådant.

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2013-03-25 19:05 #79 av: Flöffo

#77 Jag vet, men man kan ju hoppas. Skämtarx)

Anmäl
2013-04-22 20:45 #80 av: Lurvas11

En fråga för er som är med i Varulvsleken 4:

Vill ni hellre ha DL varannan dag, dvs om det varit DL på måndag så är det DL på Onsdag igen? Eller vill ni fortfarande ha att det är varje dag?

Hälsningar Lurvas11Glad

Anmäl
2013-04-22 20:57 #81 av: medde

Varje dag är nog bättre, annars blir nog risken att den blir för lång och många missar att länna sin röst. Tror jag

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-04-23 17:20 #82 av: BlueBäst

Det går bra med varje dag:)

Anmäl
2013-04-23 17:23 #83 av: Gerbilles

Varje dag är jättebra, tycker det blev lite segt ibland när de var varannan. Glad

mina teckningar // #nicerinternet

Anmäl
2013-04-23 21:03 #84 av: medde

En fråga: Hur kan det bli slantsingling då det ska avgöras och röstas. det blir rätt och spelet tappar som tjusning.

Det är noga med tider  och datum, både för när det ska röstas samt när spelarna lägger sin röst, det ska också vara inom ramen

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-04-24 07:00 #85 av: Lurvas11

#84 Det blev för att två personer fick lika många röster. Och då brukar man "singla slant", dvs att jag helt enkelt drar lott.

Hälsningar Lurvas11Glad

Anmäl
2013-04-24 09:34 #86 av: medde

Jo det vet jag, men det verkar som fler spelare följer det och säger då dom röstar, "singlade slant"

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-04-24 15:23 #87 av: BlueBäst

#86 Jag gör det för att jag inte misstänker någon

Anmäl
2013-04-24 17:55 #88 av: Gerbilles

#86 Jag gjorde det eftersom jag inte visste vem jag annars skulle rösta på och det kändes bättre än att strunta i att rösta.

mina teckningar // #nicerinternet

Anmäl
2013-04-24 19:43 #89 av: medde

Nej inte strunta att rösta, men jag har sett flera skriver och lägger verkligen ned själ i det dom skriver. Antigen för dölja sin roll eller för att få med sig andra att rösta på samma person.  Då kan det kännas lite Hmm... Att slanten ska avgöra.Är ni med på hur jag tänker?

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-04-30 13:29 #90 av: Candy123

Kommer det någon till omgång? :)

HundHUND-BLOGG (australian kelpie & golden)Glad

FörlägenInstagram @dundee_the_kelpie, @ceciliah_98 och @ciliskaninerNörd

Anmäl
2013-04-30 14:37 #91 av: Lurvas11

#90 Vi håller på och letar efter någon som kan vara lekledare, alltså någon som verkligen vet hur spelet går till. Så när vi hittar någon som kan vara LL blir det en ny omgång.

Hälsningar Lurvas11Glad

Anmäl
2013-04-30 17:39 #92 av: medde

Kanske fråga Cerrolyn efter råd om vem som kan vara. Värden marsvin brukar inte hon vara lekledare?

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-04-30 22:36 #93 av: Lurvas11

#92 Jo, det har du rätt i. Kan Pm:a henne imorgon :)

Hälsningar Lurvas11Glad

Anmäl
2013-05-01 11:48 #94 av: BlueBäst

Hoppas det blir en till ogång;)"

Anmäl
2013-05-03 07:21 #95 av: Lurvas11

Anmälningslista till omgång 5!

Lekledare: En som heter Mirinda, hon finns b.la inne på Marsvin.

Deltagare:

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.   
 9.  
 10.  

 

Hon kommer antagligen att lägga in lite fler roller :)

Hälsningar Lurvas11Glad

Anmäl
2013-05-03 07:24 #96 av: [GerbilLooover]

1. GerbilLooover
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kul med en till omgång! Spännande med nya roller också :)

Anmäl
2013-05-03 07:24 #97 av: Candy123

1 GerbilLooover
2 Candy123
3
4
5
6
7
8
9
10

HundHUND-BLOGG (australian kelpie & golden)Glad

FörlägenInstagram @dundee_the_kelpie, @ceciliah_98 och @ciliskaninerNörd

Anmäl
2013-05-03 08:41 #98 av: Mirinda

Hej!

Jag heter Mirinda och ska bli lekledare för nästa omgång. Lurvas bad mig hjälpa till. Jag har lett leken på Marsvin några gånger.

Hörde att ni vill ha lite fler specialroller. Man kan också ge ett par av specialrollerna extra förmågor. Vi får se vad som kan passa er.

 

Anmälningslista till omgång 5!

Kopiera listan till ett nytt inlägg och skriv in ditt namn!

Lekledare: Mirinda

Deltagare: 

1. GerbilLooover
2. Candy123
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Medarbetare på Marsvin i Fokus
”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

Anmäl
2013-05-03 13:00 #100 av: [Bambis]1

Anmälningslista till omgång 5!

Kopiera listan till ett nytt inlägg och skriv in ditt namn!

Lekledare: Mirinda

Deltagare:

1. GerbilLooover
2. Candy123
3. Bambis
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Anmäl
2013-05-03 13:46 #101 av: Gerbilles

Anmälningslista till omgång 5!

Kopiera listan till ett nytt inlägg och skriv in ditt namn!

Lekledare: Mirinda

Deltagare:

1. GerbilLooover 
2. Candy123 
3. Bambis 
4. Agnes99
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.

mina teckningar // #nicerinternet

Anmäl
2013-05-03 14:34 #102 av: ara11

Anmälningslista till omgång 5!

Kopiera listan till ett nytt inlägg och skriv in ditt namn!

Lekledare: Mirinda

Deltagare:

1. GerbilLooover
2. Candy123
3. Bambis
4. Agnes99
5. Ara11
6.
7.
8.
9.
10.

// Ara11! :)

Medarbetare på tennisifokus och barnens

 

Anmäl
2013-05-03 15:51 #103 av: BlueBäst

nmälningslista till omgång 5!

Kopiera listan till ett nytt inlägg och skriv in ditt namn!

Lekledare: Mirinda

Deltagare:

1. GerbilLooover 
2. Candy123 
3. Bambis 
4. Agnes99 
5. Ara11 
6. BlueBäst
7. 
8. 
9. 
10.


Anmäl
2013-05-03 15:57 #104 av: Fruktiz

Anmälningslista till omgång 5!

Kopiera listan till ett nytt inlägg och skriv in ditt namn!

Lekledare: Mirinda

Deltagare:

1. GerbilLooover 
2. Candy123 
3. Bambis 
4. Agnes99 
5. Ara11 
6. BlueBäst
7. Fruktiz
8. 
9. 
10.

Anmäl
2013-05-03 17:40 #105 av: Alvirpo

Anmälningslista till omgång 5!

Kopiera listan till ett nytt inlägg och skriv in ditt namn!

Lekledare: Mirinda

Deltagare:

1. GerbilLooover 
2. Candy123 
3. Bambis 
4. Agnes99 
5. Ara11 
6. BlueBäst
7. Fruktiz
8. Alvirpo
9. 
10.

/ Angelica

People cry, not because they're weak, but becasue they have been strong for too long

Anmäl
2013-05-04 12:51 #106 av: lizzie20

Anmälningslista till omgång 5!

Kopiera listan till ett nytt inlägg och skriv in ditt namn!

Lekledare: Mirinda

Deltagare:

1. GerbilLooover
2. Candy123
3. Bambis
4. Agnes99
5. Ara11
6. BlueBäst
7. Fruktiz
8. Alvirpo
9. Lizzie20
10.

Man får väl vara med även fast man inte varit med förut?! ;)

Anmäl
2013-05-04 13:01 #107 av: medde

Ni låter väl fler vara med än 10 stycken, samt att tråden kanska ska få vara en stund innan ni sparkar igång

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-05-04 13:40 #108 av: [Bambis]1

#106 ja,absolut :)

Anmäl
2013-05-04 16:44 #109 av: Flöffo

1. GerbilLooover
2. Candy123
3. Bambis
4. Agnes99
5. Ara11
6. BlueBäst
7. Fruktiz
8. Alvirpo
9. Lizzie20
10. VioletPets

Anmäl
2013-05-04 16:53 #110 av: [GerbilLooover]

1. GerbilLooover
2. Candy123
3. Bambis
4. Agnes99
5. Ara11
6. BlueBäst
7. Fruktiz
8. Alvirpo
9. Lizzie20
10. VioletPets
11.
12.
13.
14.
15.

ifall fler vill vara med :)

Anmäl
2013-05-04 17:37 #111 av: Lurvas11


1. GerbilLooover
2. Candy123
3. Bambis
4. Agnes99
5. Ara11
6. BlueBäst
7. Fruktiz
8. Alvirpo
9. Lizzie20
10. VioletPets
11. Lurvas11
12.
13.
14.
15

Hälsningar Lurvas11Glad

Anmäl
2013-05-06 12:05 #112 av: DjurLooower

1. GerbilLooover
2. Candy123
3. Bambis
4. Agnes99
5. Ara11
6. BlueBäst
7. Fruktiz
8. Alvirpo
9. Lizzie20
10. VioletPets
11. Lurvas11
12. DjurLooower
13.
14.
15

Anmäl
2013-05-06 13:37 #113 av: Mirinda

Hej!

Vad kul att så många vill vara med och leka!Glad

Jag tror att vi kan sparka igång leken på ondag eller torsdag kväll. Då kommer ni att få ett PM av mig, där er roll beskrivs kort.

Jag kommer att berätta vilka roller det blir här i tråden, så att alla som deltar känner till vilka roller som finns med. Några av er har ju varit med i leken flera gånger. Det är jättebra med en blandning av de som vet hur man gör och de som aldrig spelat förut. För man lär sig leken genom att vara med.

Reglerna finns nerskrivna, men det är mycket text att läsa. Så jag undrar om ni skulle vilja ha en kortfattad "lathund" för hur spelet går till. Då kan man läsa igenom den och sen kan man titta in i tråden med detaljerade regler om det är något man grunnar på under lekens gång.

Naturligtvis kan ni PM:a mig och fråga om ni blir osäkra på sånt som gäller er egen roll. För den är ju hemlig för de andra (gäller inte varulvarna).

Allmänna frågor om leken tar vi här i tråden, så att alla kan läsa.

Ingen fråga är "dum" eller onödig. Fråga på ni om ni undrar något redan nu, så svarar jag här.

Vill någon mer vara med kan ni fortfarande skriva upp er på anmälningslistan. Vi hörs snart!Vinkar
Mirinda

Medarbetare på Marsvin i Fokus
”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

Anmäl
2013-05-07 18:48 #114 av: Fruktiz

Jag vill gärna läsa en kortfattad genomgång av spelet Glad

Anmäl
2013-05-08 21:19 #115 av: [nathalie44]

1. GerbilLooover
2. Candy123
3. Bambis
4. Agnes99
5. Ara11
6. BlueBäst
7. Fruktiz
8. Alvirpo
9. Lizzie20
10. VioletPets
11. Lurvas11
12. DjurLooower
13. Nathalie44
14.
15

Anmäl
2013-05-08 21:40 #116 av: medde

Bra vore att ge en tid då det är dags att starta, några kanske funderar och kan missa om det inte finns en tid

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-05-09 07:20 #117 av: ara11

Jag kommer vara bortrest och idag och imorrn, Ska jag gå ut ut leken eller vara med?

// Ara11! :)

Medarbetare på tennisifokus och barnens

 

Anmäl
2013-05-09 10:40 #118 av: Mirinda

#117 Du kan vara med. Vad bra att du berättar i förväg att du ska vara borta!Tummen uppGör man det, så är det OK att missa röstningar.

Det är först om man missat två lynchninngs-röstningar i rad som man blir borttagen ur leken.  Men PM:ar ni mig i förväg är det OK. Det är smart att berätta (med kursiverad stil) i lektråden att man ska resa bort, för då kan inte de andra skriva att man är misstänkt passiv.

Ibland har nån blivit lynchad för att den varit tyst i lektråden länge.

Att delta i diskussionerna inför lynchningarna är jätteviktigt. Jag brukar ha deadline vid röstningar först två verkliga dygn efter förra deadline. Det är för att alla ska hinna skriva något och kunna rösta.

Det finns en regel som säger att om man inte skrivit något alls på länge så kan man också bli borttagen ur leken. Men Sandra-B som lärt mig leken brukar inte vara så sträng. Jag har faktiskt tänkt att mjuka upp ett par regler, eftersom ni är barn. Jag ska berätta när jag publicerar lathunden här.

Jag återkommer senare idag med en kortfattad lathund till hur leken går till. Vissa av er behöver kanske inte en sån. Men de som aldrig varit med förut kan ha hjälp av det så de kommer igång.

Jag hoppas kunna starta leken ikväll.

Det tar ganska lång tid att PM:a rollerna till alla. Så nu sätter jag en tidsgräns för anmälan:

Kl 14.00 idag torsdag går anmälningstiden ut.

Det ska bli jättekul att leda leken här hos er.Glad

Medarbetare på Marsvin i Fokus
”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

Anmäl
2013-05-09 12:55 #119 av: Fruktiz

Jag kommer resa bort lördag-söndag. Jag har visserligen med mig dator, men jag kommer bara kunna läsa och diskutera i leken på kvällarna.
Men jag kan ju skriva det i tråden sedan också :)

Anmäl
2013-05-09 13:51 #120 av: Klara.b

Kan någon kopiera in mig på listan? Är på telefonen...

Anmäl
2013-05-09 13:52 #121 av: medde

#120 Fixat! 

1. GerbilLooover 
2. Candy123 
3. Bambis 
4. Agnes99 
5. Ara11 
6. BlueBäst 
7. Fruktiz 
8. Alvirpo 
9. Lizzie20 
10. VioletPets 
11. Lurvas11 
12. DjurLooower 
13. Nathalie44
14. Klara.b
15

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-05-09 13:54 #122 av: Klara.b

Som jag sa i #120 vill jag gärna vamed men jag kan inte kopiera in det?!

Anmäl
2013-05-09 13:56 #123 av: Klara.b

Åå tack #121

Anmäl
2013-05-09 13:56 #124 av: Lurvas11

5 minuter kvar att anmäla sig Skämtar

Hälsningar Lurvas11Glad

Anmäl
2013-05-10 13:23 #125 av: Mirinda

Efter arton sorger och en och annan datorbedrövelse har jag nu startat leken. Tråden heter Varulvsleken 5.

Första deadline är i morgon lördag den 11 maj kl 21.00.

Det blir kanske lite annorlunda än när ni lekt tidigare. Det finns ju  bl a två nya roller med, efter önskemål från er. Deadline kommer att vara kl 21 för det mesta, men håll koll i lektråden! Det kan vara ett annat klockslag.

Varje lekledare är ganska fri att lägga upp leken inom Varulvleksreglernas ramar. Några av er tycker kanske att jag är övertydlig i förklaringarna. Ni som lekt förut vet ju redan det mesta. Men eftersom det finns yngre barn med och några som inte varit med förut, har jag valt att hellre säga för mycket än för lite om hur leken går till. Jag hoppas att ni ska få kul tillsammans.Glad

Blir nåt lite tokigt gör det inget. Det är en lek så det är bara att Skrattarskratta åt sånt och så fixar vi det.

Tveka inte att PM:a om det är något med din roll du undrar över!

Har ni frågor som rör leken allmänt, så fråga här! Men var försiktiga så ni inte avslöjar något som är hemligt i leken!

Nu kör vi!Tummen upp

Medarbetare på Marsvin i Fokus
”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

Anmäl
2013-05-10 13:40 #126 av: medde

Smiter in innan ni kör igång och bara vill säga tack till Mirinda för du tar på rollen som lekledare och då gör det på ett mycket positivt sätt- Innan leken ens startat så lyser det det så glatt genom dina inlägg.

TackBlomma 

Hoppas du stannar om medlemmarna här vill ha  mer av den roliga leken som detta är.

Mvh medde /Sajtvärd barnens

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-05-10 15:04 #127 av: BlueBäst

Jättekul med en ny omgång;) Det här blir min 6 omgång varulvsleken Gapskrattar

Anmäl
2013-05-10 22:16 #128 av: Fruktiz

Eftersom det är natt nu, men inte deadline förräns imorgonkväll.. Betyder det att det är lynchning imorgon när det blir dag?

Anmäl
2013-05-10 22:46 #129 av: [GerbilLooover]

#128 Det är lynchning när det är dag i leken, alltså efter deadlinen för natten.

Anmäl
2013-05-10 23:39 #130 av: Mirinda

#128 Det är som #129 säger. Jag använder uttrycket leknatt och lekdag för att markera att det inte är samma sak som dag och natt IRL (i verkligheten) En leknatt brukar vara c:a 24 timmar. Den första, som pågår nu blir lite längre än så.

Sandra-B, som lärt oss på MiF leken brukar skriva ett tillägg efter deadlinetiden som går ut på att uppdateringen efter leknatten kan komma tidigare om alla PM kommit in till lekledaren. Det har faktiskt inte hänt på MiF än.

Ni är snabba, så jag har fått flera av de PM jag väntar på redan. Men jag uppdaterar bara tidigare än 21.00 i morgon, lördag 11/5 om samtliga PM kommit till mig i förtid.

Det är ju en del som reser bort den här helgen, eftersom det var Kristihimmelfärdsdag igår och många är lediga idag. Så det kan ju hända att någon av er deltagare inte har tillgång till internet i helgen. Vi får se hur det ser ut i morgon.

Kul att så många av er kom igång att prata i lektråden! Det är ett bra sätt att känna varandra på pulsen, förutom att man kan ha riktigt roligt också. När jag spelar själv gillar jag att skojaSpelar pajas och retasLipar lite. Fantasibyn som leken utspelar sig i blir vad ni gör den till.

Medarbetare på Marsvin i Fokus
”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

Anmäl
2013-05-11 12:26 #131 av: Mirinda

Hejsan!

Nu har alla PM kommit in. Jag ska äta lite lunch, sen kommer jag att först uppdatera i lektråden och direkt efter skicka svars-PM till alla med specialroller.

Än så länge är ni alla vid liv. Men kanske kan det ha ändrat sig, för snart gryr en morgon i Varulvsbyn som ingen kommer att glömma.....

Medarbetare på Marsvin i Fokus
”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

Anmäl
2013-05-12 10:23 #132 av: BlueBäst

Haha första döda härFunderar

Anmäl
2013-05-12 15:31 #133 av: Mirinda

#132 Du tar det bra.GladVisst var det så att du åkte ut tidigt i en annan by? Tror rent av att jag hade ett ludet finger med i spelet då.Skämtar

Sånt där är mest otur. Det första offret brukar vara väldigt slumpmässigt valt. Den enda andra anledningen är om varulvarna tror att någon är så bra på leken att den kan bli ett hot mot dem. Då kan de passa på att välja den deltagaren till sin första natta-mat.

Om du är sugen på att få spela snart igen, så saknar vi några få spelare till omgång 3.1 på Marsvin. Kan det vara något?

Medarbetare på Marsvin i Fokus
”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

Anmäl
2013-05-12 18:10 #134 av: BlueBäst

Hihi, det kan nog vara sant. Oturligt nog (för varulvarna) så var jag bara en bybor;)

Anmäl
2013-05-12 18:12 #135 av: Gerbilles

#132 Haha vet hur det känns! Lipar Blev lynchad först, första gången jag var med här på Barnens ... Får hoppas att jag klarar mig länge och inte blir uppäten av någon ulv den här gången! Tyst

mina teckningar // #nicerinternet

Anmäl
2013-05-12 19:26 #136 av: Klara.b

#134 Det är otroligt jobbigt att åka ut först! Jag har gjort det första gången jag spelade, väldigt jobbigt, haha. De ser dej som ett hotFörlägen

Anmäl
2013-05-18 16:03 #137 av: Fruktiz

Jag undrar lite.. På morgonen den 17/5 skrev Mirinda en uppdatering med vem vi hade lynchat. Och sedan är det ju natt, men det har inte kommit någon uppdatering om vem som blivit tagen av ulvarna? 
Och då har ingen röstat innan kl 14 idag, betyder det att röstningen flyttas fram till typ imorgon? Glad

Anmäl
2013-05-18 16:12 #138 av: Lurvas11

#137 fast på natten ska ju ingen röst, det är bara de nattliga som skabgöra sitt :)

Hälsningar Lurvas11Glad

Anmäl
2013-05-18 16:26 #139 av: Fruktiz

#138 Ja, men efter bybornas lynchning på dagen, i torsdags, har det inte kommit någon nattuppdatering, som jag antar det skulle gjort egentligen. För några timmar sedan skulle vi ju haft lynchning igen..

Anmäl
2013-05-18 16:29 #140 av: Lurvas11

#139 Aha, jag vet faktiskt inte...

Hälsningar Lurvas11Glad

Anmäl
2013-05-19 02:16 #141 av: Mirinda

Jag är ledsen att ni inte fått uppdateringen. Jag förstår att det kan uppstå förvirring. Hade ju tänkt göra den under sena eftermiddagen eller kvällen. Det blev inte alls som jag tänkt mig.

Min väninnas gamla mamma behövde åka akut till sjukhuset och hon skjutsade in henne. Jag var barnvakt till min väninnas barn tills hon kom hem väldigt sent. Väl hemma somnade jag i soffan. Vaknade för en stund sen. Så nu skriver jag en kort uppdatering i tråden i natt, så ni kan starta diskussionen i morgon (sön) bitti.

Jag tror att vi kan lägga deadline på söndag 19/5 kväll. Eftersom ni har hela dagen på er att diskutera och jag antar att de flesta har mer tid för varulvsleken en söndag än en vanlig vardag.

Men om det känns för stressigt för er så skriv det här, för i så fall kan jag förlänga lynchnings-deadline till måndag. 

Medarbetare på Marsvin i Fokus
”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

Anmäl
2013-05-19 13:11 #142 av: Fruktiz

#141 Oj , då förstår jag att du inte kunde skriva uppdateringen. Jag menade inget illa, utan jag bara undrade hur det skulle bli, om det skulle skjutas upp eller ej. 
För min del går det bra med deadline ikväll.

Anmäl
2013-05-19 20:45 #143 av: Mirinda

Jag väntar in dedline kl 21. Hittills har bara fyra röstat (av 10). Jag kan mycket väl förlänga lekdagen. För ni ska inte känna er stressade.

Nu ska jag titta på finalen i  hockey-VM. Tittar här och  i lektråden så får vi se om fler röstat kl 21.

Medarbetare på Marsvin i Fokus
”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

Anmäl
2013-05-21 11:16 #144 av: Mirinda

Här kommer ett förtydligande om uttrycket bybor i leken. I nedanstående finns också en information (fetstilad) om vad man bör tänka på inför varulvlekens slutspurt; vad som krävs för att ens lag ska kunna vinna.

Leklekaren talar hela tiden om vad som gäller och ni kan alltid PM:a mig och fråga om er roll och om sånt som inte går att skriva öppet i tråden. Det är mycket hemligheter att hålla tyst om.SkämtarKanske har jag roligast av alla. Jag vet ju alla hemligheterna.Skrattar

VAD MENAS MED ORDET BYBOR?

De goda byborna i den pågående leken (den goda sidan/laget) är sammanlagt 6 st enligt senaste uppdateringen. (3 specialroller + 3 vanliga bybor).

Lekledaren använder ofta uttrycket byborna om alla innevånare i byn/leken (i uppdateringstexter). Varulvarna låtsas ju vara vanliga bybor.

När det handlar om det "goda" bybo-laget, i motsats till det "onda" varulvs-laget, skriver lekledaren också uttrycket byborna. 

Jag försöker tänka på att skriva goda bybor eller goda grannar så ofta jag kan, för att det ska bli tydligt att jag då menar det goda laget.

I deltagarförteckningen finns alla roller som funnits med från lekens start. Jag tar bort fetstilen på era namn när er rollfigur dött. I rollförteckningen står alla roller som finns med när leken startar. Detta för att ni ska få överblick över vilka roller som är borta och hur många som är kvar.

Jag skulle kunna bli mer konsekvent och ta bort fetstilen på siaren (är ju uppäten av ulvarna). Det blir kanske tydligare för er då?

Längst ner i uppdateringen skriver jag hur många deltagare som är kvar efter natten eller dagen som just passerat i leken.

SPURT-INFORMATION:

Allt detta , som jag beskriver här ovan, gör jag när jag lekleder för att ni ska ha en möjlighet att räkna goda och onda roller. För det är en del matematik i lekens slutfas.

Det måste finnas ett visst antal goda bybor kvar, för att det goda laget ska kunna vinna. Man ska vara medveten om att varulvarna har en demon, som får välja en ny varulv, om och när h*n blir avslöjad och lynchad. Så i praktiken får man räkna varulvarna som 4 st.

Den här matematiken är extra värdefull för varulvarna, eftersom de får PM:a varandra så mycket de vill. De har möjlighet att vinna, fast de är färre än de goda byborna, just för att de kan planera tillsammans.

Här nedan är lite viktiga regel-detaljer att tänka på inför lekens slutspurt:

 

VAD KRÄVS FÖR ATT ENA SIDAN SKA VINNA?

För att de goda byborna ska vinna måste alla varulvar dödas.

För att varulvarna ska vinna räcker det med att det inte finns nog med goda bybor för att vinna en lynchningsröstning mot de ulvar som är kvar.

Det kan bli oavgjort. Men det är ovanligt.

 

Detta inlägg finns i lektråden också, för att ingen ska missa infon.

LYCKA TILL I SPURTEN ALLA DELTAGARE!Tummen upp

Medarbetare på Marsvin i Fokus
”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

Anmäl
2013-06-01 21:32 #145 av: Mirinda

Nu drar det ihop sig i omgång 5.

Jag är ledsen att ni fått vänta på uppdateringen till så sent på kvällen. Jag ska skriva den i lektråden alldeles strax. Håll ut en stund till!

Jag hade tänkt fixa den betydligt tidigare. Datorn var upptagen och jag hann inte ta tag i leklederiet innan kvällsrutinerna här i min familj satte igång. Den här gången trodde jag att jag skulle hinna med. Hade ju satt deadline tidigt också.

Att jag har lite svårt att hinna med att uppdatera har flera orsaker. En av orsakerna är att jag i en övergångsfas på några dagar är engagerad i tre olika Varulvslekar. Jag har hoppat in som vikarierande leklekare på KaniniFokus, där deltagarna suttit fast i veckor. Det blir så när lekledarens dator lägger av och inte går att fixa. Så jag hjälper dem att avsluta leken. Dessutom fick vi på MarsviniFokus äntligen börja leka härom dagen. Låt oss säga att det går åt en hel del tid att leka och leda leken dessa dagar.Skrattar

Men det är ju här jag verkligen vill vara och sköta lekledningen bättre än jag lyckats med de senaste dygnen. Känns skämsigt att ni fått vänta gång på gång.Skäms Jag vet ju själv hur ivrig man kan bli när man går in på iFokus och hoppas att lekledaren uppdaterat. Varulvsleken är spännande för både små och stora.

Tror faktiskt att jag käkade ett av Pippi Långstrumps krumelurpiller när jag var liten och att det funkade. För jag har aldrig tappat leklusten.Partajar

Medarbetare på Marsvin i Fokus
”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

Anmäl
2013-06-10 15:44 #146 av: Mirinda

Hej!

Nu har jag äntligen hittat den här tråden. Jisses vad jag rotade runt!

Vill ni leka varulvsleken en gång till innan semestrarna?

Vi testar att göra en anmälningslista i nästa inlägg.

Medarbetare på Marsvin i Fokus
”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

Anmäl
2013-06-10 15:55 #147 av: Mirinda

ANMÄLNINGSLISTA TILL VARULVSLEKEN 6

Kopiera texten i detta inlägg och klistra in det i nästa! Skriv ditt namn på listan och publicera det nya inlägget!

 

Lekledare: Mirinda och min medhjälpare Candy123 (som kommer att ta över lekledarjobbet på egen hand senast 20/6.)

 

DELTAGARE

1.

2.

3.

4.

5. 

6.

Fyll på med fler nr på listan när ni kommer hit ner!

 

Jag hoppas vi kan börja så snart som möjligt.Glad

 • Medarbetare på Marsvin i Fokus
  ”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

  Anmäl
  2013-06-10 15:57 #148 av: Klara.b

  1. Klara.b

  2.

  3.

  4.

  5. 

  6.


  Anmäl
  2013-06-10 16:09 #149 av: ara11

  1. Klara.b

  2. ara11

  3.

  4.

  5.

  6.

  // Ara11! :)

  Medarbetare på tennisifokus och barnens

   

  Anmäl
  2013-06-10 16:22 #150 av: Gerbilles

  ANMÄLNINGSLISTA TILL VARULVSLEKEN 6

  Kopiera texten i detta inlägg och klistra in det i nästa! Skriv ditt namn på listan och publicera det nya inlägget!

  Lekledare: Mirinda och min medhjälpare Candy123 (som kommer att ta över lekledarjobbet på egen hand senast 20/6.)


  DELTAGARE

  1. Klara.b

  2. ara11

  3. Agnes99

  4.

  5.

  6.

  Fyll på med fler nr på listan när ni kommer hit ner!

  mina teckningar // #nicerinternet

  Anmäl
  2013-06-10 16:22 #151 av: Mirinda

  Redan två anmälda!Glad Kul!

  Snälla ni som vill anmäla er, tänk på att kopiera all text - Rubriken är viktig, för att de som läser längst ner i tråden ska se tydligt vilken lista det är ni skrivit upp er på!

  Tack på förhand!


  ANMÄLNINGSLISTA TILL VARULVSLEKEN 6

  Kopiera texten i detta inlägg och klistra in det i nästa! Skriv ditt namn på listan och publicera det nya inlägget!

   

  Lekledare: Mirinda och min medhjälpare Candy123 (som kommer att ta över lekledarjobbet på egen hand senast 20/6.)

   

   

  DELTAGARE

  1. Klara.b

  2. ara11

  3. Agnes99

  4.

  5.

  6.

  Fyll på med fler nr på listan när ni kommer hit ner!

   

  Jag hoppas vi kan börja så snart som möjligt.Glad

  Medarbetare på Marsvin i Fokus
  ”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

  Anmäl
  2013-06-10 16:26 #152 av: Gerbilles

  Skrev först bara deltagarlistan i #150, men ändrade när jag såg vad Mirinda skrev i #151. Glad

  mina teckningar // #nicerinternet

  Anmäl
  2013-06-10 17:13 #153 av: Alvirpo

  ANMÄLNINGSLISTA TILL VARULVSLEKEN 6

  Kopiera texten i detta inlägg och klistra in det i nästa! Skriv ditt namn på listan och publicera det nya inlägget!

   

  Lekledare: Mirinda och min medhjälpare Candy123 (som kommer att ta över lekledarjobbet på egen hand senast 20/6.)

   

   

  DELTAGARE

  1. Klara.b 
  2. Ara11
  3. Agnes99
  4. Alvirpo
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  

  Fyll på med fler nr på listan när ni kommer hit ner!

  / Angelica

  People cry, not because they're weak, but becasue they have been strong for too long

  Anmäl
  2013-06-10 20:13 #154 av: Justbe

  ANMÄLNINGSLISTA TILL VARULVSLEKEN 6

  Kopiera texten i detta inlägg och klistra in det i nästa! Skriv ditt namn på listan och publicera det nya inlägget!

   

  Lekledare: Mirinda och min medhjälpare Candy123 (som kommer att ta över lekledarjobbet på egen hand senast 20/6.)

   

   

  DELTAGARE

  1. Klara.b 
  2. Ara11
  3. Agnes99
  4. Alvirpo
  5. Justbe
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  

  Fyll på med fler nr på listan när ni kommer hit ner!

  Jag lever inte för att äta Jag äter för att leva.

  Jag är en medis på Barnens iFokus.

  Anmäl
  2013-06-10 20:51 #155 av: Lurvas11

  ANMÄLNINGSLISTA TILL VARULVSLEKEN 6

  Kopiera texten i detta inlägg och klistra in det i nästa! Skriv ditt namn på listan och publicera det nya inlägget!


  Lekledare: Mirinda och min medhjälpare Candy123 (som kommer att ta över lekledarjobbet på egen hand senast 20/6.)

   

  DELTAGARE

  1. Klara.b 
  2. Ara11
  3. Agnes99
  4. Alvirpo
  5. Justbe 
  6. Lurvas11  
  7.  

  Fyll på med fler nr på listan när ni kommer hit ner!

  Hälsningar Lurvas11Glad

  Anmäl
  2013-06-10 23:01 #156 av: Justbe

  två till

  Jag lever inte för att äta Jag äter för att leva.

  Jag är en medis på Barnens iFokus.

  Anmäl
  2013-06-10 23:25 #157 av: lizzie20

  ANMÄLNINGSLISTA TILL VARULVSLEKEN 6

  Kopiera texten i detta inlägg och klistra in det i nästa! Skriv ditt namn på listan och publicera det nya inlägget!

  Lekledare: Mirinda och min medhjälpare Candy123 (som kommer att ta över lekledarjobbet på egen hand senast 20/6.)

  DELTAGARE

  1. Klara.b
  2. Ara11
  3. Agnes99
  4. Alvirpo
  5. Justbe
  6. Lurvas11
  7. Lizzie20
  8.

  Fyll på med fler nr på listan när ni kommer hit ner!

  Anmäl
  2013-06-11 08:32 #158 av: Lurvas11

  Vilka roller kommer de vara?

  Hälsningar Lurvas11Glad

  Anmäl
  2013-06-11 17:00 #159 av: Klara.b

  Sorry, hehe.


  Kan vi inte ha med typ Präst, Medium osv?

  Anmäl
  2013-06-11 19:33 #160 av: [Bambis]1

  ANMÄLNINGSLISTA TILL VARULVSLEKEN 6

  Kopiera texten i detta inlägg och klistra in det i nästa! Skriv ditt namn på listan och publicera det nya inlägget!

  Lekledare: Mirinda och min medhjälpare Candy123 (som kommer att ta över lekledarjobbet på egen hand senast 20/6.)

  DELTAGARE

  1. Klara.b
  2. Ara11
  3. Agnes99
  4. Alvirpo
  5. Justbe
  6. Lurvas11
  7. Lizzie20
  8. Bambis
  9.
  10.
  11.
  12.

  Fyll på med fler nr på listan när ni kommer hit ner!

  Anmäl
  2013-06-12 02:28 #161 av: Mirinda

  Frågan om vilka roller som ska vara med dök upp.

  Jag kommer att köra samma MiF-lekvariant som sist, i omgång 5. Den varulvslek ni lekte sist är den variant som är mer avancerad och i mitt tycke roligare för alla, än den helt annorlunda lek vi just nu prövar på MiF. Vår inkörda MiF-variant är mer spännande. Alla goda måste hitta varandra i lektråden. Det finns ingen präst, som kan PM:a med ängeln.

  I prästvarianten blir det mindre prat i lektråden. Det finns kanske ingen anledning för byborna att säga så mycket i trådarna då. Det blir en hårdare ton i lektråden, för prästen och ängeln kan ju hela tiden se till att en av dem är skyddad. Så de kan gå på och anklaga misstänkta mer öppet. De vanliga byborna blir svagare och lättare byten för varulvarna i den där andra varulvsleksvarianten.

  Präst och ängel PM:ar (där pågår de godas taktiksnack i hemlighet). Varulvarna PM:ar (där pågår de ondas planerande i hemlighet). Då blir resten av lekens deltagare lite utestängda från de viktiga diskussionerna om vilka som är ulvar. Siaren får "jobba" ensam istället för att ängeln och siaren försöker få kontakt i tråden, samtidigt som de båda måste undvika att visa för tydligt vilka de är. För då fattar ju varulvarna. Jag har provat att vara på både goda och onda sidan i båda sorters varulvslek. Jag trivs bättre med MiF´s varant, helt enkelt.

  Sist hade vi med de extra specialrollerna magikern och mediumet.  Jag ska prata med Candy123, som ska vara med och lära sig leda leken, om hon vill ha dessa extra special-roller med igen. För det bästa är att leka grundleken några gånger (som ni gjorde innan jag var lekledare) och sen lägga till olika nya roller när man fått kläm på det.

  För varje extra specialroll man tar med, så blir det mer för alla att hålla reda på, särskilt för lekledaren, som ska PM:a rätt information till rätt deltagare hela vägen genom leken. Blir det för mycket nytt, för fort, är risken att deltagarna får det för rörigt.

  Själva tjusningen med varulvsleken tycker jag är att man får "lyssna" noga till hur deltagarna diskuterar och att man lär sig att upptäcka när någon verkar dölja något. Det blir extra kul och man blir allt skickligare på det, när man känner igen de andras olika spelstil.

  Verkar någon annorlunda en viss gång? Då kan man ana "ugglor i mossen". Det går att låtsas, luras och skoja jättemycket. Man kan retas och finta varandra hur mycket som helst. Det viktiga är att alla deltar aktivt i lektråden. Sen om man skriver kort eller långt, ofta eller mer sällan är fritt val.

  Medarbetare på Marsvin i Fokus
  ”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

  Anmäl
  2013-06-12 19:42 #162 av: HilmaBluie

  Jag vill gärna va med!Ler

  ANMÄLNINGSLISTA TILL VARULVSLEKEN 6

  Kopiera texten i detta inlägg och klistra in det i nästa! Skriv ditt namn på listan och publicera det nya inlägget!

  Lekledare: Mirinda och min medhjälpare Candy123 (som kommer att ta över lekledarjobbet på egen hand senast 20/6.)

  DELTAGARE

  1. Klara.b 
  2. Ara11 
  3. Agnes99 
  4. Alvirpo 
  5. Justbe 
  6. Lurvas11 
  7. Lizzie20 
  8. Bambis 
  9. HilmaBluie
  10. 
  11. 
  12.

  Fyll på med fler nr på listan när ni kommer hit ner!

  Anmäl
  2013-06-13 16:42 #163 av: Justbe

  PUTTTTTTTTTT

  Jag lever inte för att äta Jag äter för att leva.

  Jag är en medis på Barnens iFokus.

  Anmäl
  2013-06-14 16:06 #164 av: Mirinda

  Hej!Vinkar

  Är det någon som känner någon som funderat på att vara med? Kan vi bara få med en till, så startar vi leken. Jag skulle vilja börja nu på söndag.

  Kom igen nu, ni som är inne och läser!Tummen upp

  Leken är jättekul och det är inte så svårt att leka som det kan verka när man bara läser i trådarna. Det är inte hela världen om man inte fattar på en gång eller det blir lite fel.

  Dessutom svarar jag, som ska leda leken, på frågor om ni undrar något. Man kan fråga allmänna frågor här i tråden och "hemliga" frågor om sin roll, under spelets gång, i ett PM till mig.

  Medarbetare på Marsvin i Fokus
  ”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

  Anmäl
  2013-06-14 18:38 #165 av: medde

  #163 Vänligen inte skriv "Putt" i trådar på sajten, dessa trådar och inlägg kan  kommas att tas bort. Skriv mer än gärna en mening i stället och inte enbart ordet "Putt! Mvh medde

  -----------------------------------------------------

  DELTAGARE

  1. Klara.b 
  2. Ara11 
  3. Agnes99 
  4. Alvirpo 
  5. Justbe 
  6. Lurvas11 
  7. Lizzie20 
  8. Bambis 
  9. HilmaBluie
  10. medde
  11. fliza
  12.

  Fyll på med fler nr på listan när ni kommer hit ner!

  ♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥   Anmäl
  2013-06-14 18:48 #166 av: Lurvas11

  Yey! 11 stycken :D

  Hälsningar Lurvas11Glad

  Anmäl
  2013-06-14 19:04 #167 av: medde

  #166 Å mer kan vi bli=)

  ♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥   Anmäl
  2013-06-14 19:33 #168 av: Lurvas11

  #167 Precis :D

  Hälsningar Lurvas11Glad

  Anmäl
  2013-06-15 10:53 #169 av: BlueBäst

  DELTAGARE

  1. Klara.b 
  2. Ara11 
  3. Agnes99 
  4. Alvirpo 
  5. Justbe 
  6. Lurvas11 
  7. Lizzie20 
  8. Bambis 
  9. HilmaBluie
  10. medde
  11. fliza
  12.BlueBäst

  Fyll på med fler nr på listan när ni kommer hit ner!

  Anmäl
  2013-06-15 11:19 #170 av: Lurvas11

  ANMÄLNINGSLISTA TILL VARULVSLEKEN 6

  Kopiera texten i detta inlägg och klistra in det i nästa! Skriv ditt namn på listan och publicera det nya inlägget!

  Lekledare: Mirinda och min medhjälpare Candy123 (som kommer att ta över lekledarjobbet på egen hand senast 20/6.)

  DELTAGARE

  1. Klara.b 
  2. Ara11 
  3. Agnes99 
  4. Alvirpo 
  5. Justbe 
  6. Lurvas11 
  7. Lizzie20 
  8. Bambis 
  9. HilmaBluie
  10. medde
  11. fliza
  12.BlueBäst
  13.
  14.
  15.

  Fyll på med fler nr på listan när ni kommer hit ner!

  Hälsningar Lurvas11Glad

  Anmäl
  2013-06-15 11:36 #171 av: Storkebodas

  Av någon anledning fungerar det inte att kopiera just nu för mig, men jag är gärna med. Skulle någon vilja lägga till mig i listan? :)

  Kram Elsa

  Medarbetare på Teddykaniner i fokus

  Anmäl
  2013-06-15 11:38 #172 av: Alvirpo

  #171 Glad

  ANMÄLNINGSLISTA TILL VARULVSLEKEN 6

  Kopiera texten i detta inlägg och klistra in det i nästa! Skriv ditt namn på listan och publicera det nya inlägget!

  Lekledare: Mirinda och min medhjälpare Candy123 (som kommer att ta över lekledarjobbet på egen hand senast 20/6.)

  DELTAGARE

  1. Klara.b 
  2. Ara11 
  3. Agnes99 
  4. Alvirpo 
  5. Justbe 
  6. Lurvas11 
  7. Lizzie20 
  8. Bambis 
  9. HilmaBluie
  10. medde
  11. fliza
  12. BlueBäst
  13. Storkebodas
  14.
  15.

  Fyll på med fler nr på listan när ni kommer hit ner!

  / Angelica

  People cry, not because they're weak, but becasue they have been strong for too long

  Anmäl
  2013-06-15 11:40 #173 av: Storkebodas

  #172 Tack så mycket. :)

  Kram Elsa

  Medarbetare på Teddykaniner i fokus

  Anmäl
  2013-06-15 16:14 #174 av: Klara.b

  Vad roligt att det är så många som är med! Hoppas det kommer fler!

  Anmäl
  2013-06-15 16:54 #175 av: Mirinda

  Hej!

  Här har det hänt saker.Glad

  Jag kommer att starta leken i mogon kväll. (Söndag 16/6).

  Ni kommer då att ha fått ett roll-PM var och det kommer att startas en ny lektråd. Där blir det efter en inledande text (samma lathund som sist) en introtext.

  För att jag och min medhjälpare Candy123 ska kunna få tid att lägga upp leken (det är en hel del pyssel innan man startar och vi behöver kunna PM:a sinsemellan) så kommer jag att meddela en sista anmälningstid inom kort. Kolla den här tråden under kvällen om ni vill veta den.

  Välkomna alla ni som känner er sugna på att leka vid datorn, trots att solen skiner där ute!Sol

  Skriv gärna synpunkter (ni som deltagit i tdigare omgångar) och önskemål kring lekens upplägg eller deadline-tider. Alla är välkomna med frågor och funderingar här i tråden.

  Nu startar nedräkningen......

  Medarbetare på Marsvin i Fokus
  ”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

  Anmäl
  2013-06-15 19:38 #176 av: Mirinda

  Nu sätter vi 21.00 som sista anmälningstid.

  Fram till dess är alla som vill prova varulvsleken välkomna att anmäla sig.

  Ni som inte spelat förut kan läsa lathunden i början på förra lektråden:

  Varulvsleken 5 (Testar länken)

  Där finns en enkel beskrivning av hur leken går till i punktform.

  I morgon kommer ni att få era roller och någon gång under söndag eftermiddag eller kväll kommer leken att starta i en ny lektråd. Den kommer att heta Varulvsleken 6.

  Det ska bli kul att ha en medhjälpare, men ni får ha tålamod med oss i inledningen av leken, för det tar längre tid med lekstart och även vissa uppdateringar tills Candy123 blivit lite varm i kläderna. (Vi måste ju PM:a varandra då).

  Vi hörs snart igen!Vinkar

  Medarbetare på Marsvin i Fokus
  ”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

  Anmäl
  2013-06-15 21:43 #177 av: Klara.b

  Kommer det finnas präst, medium osv?


  Med deadlinen tycker jag det är bra med typ 2 dagar imellan :)

  Anmäl
  2013-06-15 22:59 #178 av: Mirinda

  BallongHej alla leksugna BiF:are!Ballong

  #177 Vi kommer att köra den lekvariant som BarnensiFokus lånade reglerna till från början; den jag kallar MiF-varianten. Det är samma lek som ni lekte förra omgången (Vaulvsleken 5). Vi har inga "bakom-kulisserna-samtal" mellan två goda.

  Det kommer inte att bli några extra specialroller denna gång, för Candy123 ska ju leda själv när jag lämnar över till henne. Jag lät henne bestämma om det. Det är ett klokt val att börja med grundleken när man ska leda leken för första gången. 

  De goda byborna får göra som de gjorde sist, då de vann till slut, efter en jättespännande omgång. Varulvarna hade övertaget en bra bit in i leken. Men tack vare att ni deltagare skrev aktivt i tråden, så fick ängeln bra ledtrådar till vem hon skulle skydda vilken natt.

  Det är just det hemliga samtalet "mellan raderna" som ängel, siare och de övriga goda byborna har, som är det allra mest spännande med varulvsleken.

  Jag har, som jag tidigare berättat, spelat båda varianterna. De verkar lika när man läser om dem. Man kan tro att prästen bara är en god specialroll extra. Men lekvarianterna skiljer sig rejält åt när man ser hur det påverkar aktiviteten i lektråden och även hur viktiga de olika deltagarna blir.

  När prästen och ängeln har hemliga samtal, hamnar de övriga goda byborna lite utanför. Siaren blir lite ensam ute i lektråden. Ängelns och prästens gemensamma samtal gör att de båda kan gå på misstänkta deltagare hårt i lektråden, för de kan ju vara säkra på att en av dem alltid är skyddad under leknätterna. Visserligen är MiF´s "prästlösa" variant svårare för ängeln, som måste lista ut vem den bör skydda. Men ni barn har ju klarat det galant redan.Tummen upp

  Jag tror att barn har en magkänsla, eller vad man ska kalla det, som de flesta av oss vuxna saknar eller inte riktigt litar på. Vi tänker kanske för krångligt???Funderar
  För ni barn kan genomskåda oss vuxna. Ni låter er inte snackas bort.Cool

  Jag tycker att Candy123 är modig, som ställer upp på att ta över leken och slutföra den själv. Så det är klart att vi inte ska vänta oss att hon tar på sig för svårt lekledarjobb första gången.

  Ni som ska leka får öva er i att skicka små dolda budskap i lektråden. Och eftersom flera av er spelat med varandra förut, så kommer ni säkert att märka att ni känner igen varandras sätt att skriva på. Om ni inte gör det, kanske det döljer sig en specialroll hos den deltagaren. Då är frågan; ondDjävlas eller godOskyldig? Det är just det som är utmaningen i leken. Vilka är bäst på att genomskåda dem i det andra laget?

  Godnatt allihop!Somnar

  Medarbetare på Marsvin i Fokus
  ”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

  Anmäl
  2013-06-16 16:25 #179 av: Candy123

  Hej!

  Jag kommer ju vara medjälpare och ta över leken sedan, och just nu håller jag och Mirinda att skicka pm till er vilken roll ni får :)

  HundHUND-BLOGG (australian kelpie & golden)Glad

  FörlägenInstagram @dundee_the_kelpie, @ceciliah_98 och @ciliskaninerNörd

  Anmäl
  2013-06-16 16:26 #180 av: Klara.b

  #179 Vad nice!

  Får man fråga om ni slumpar eller bestämmer rollerna?

  Anmäl
  2013-06-16 18:20 #181 av: Mirinda

  Blev lite dubbelsänt så jag raderade texten i detta inlägg.Förlägen

  Medarbetare på Marsvin i Fokus
  ”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

  Anmäl
  2013-06-16 18:20 #182 av: Mirinda

  Jag har gjort en lottning. Det gör lekledaren alltid. En del använder ett slumpgeneratorprogram i datorn. Här använder vi ett stort påskägg, papperslappar och min son som lottdragare.Glad Är väl omodernt, men lika effektivt.

  Alla har inte fått sina roll-PM än.

  Måste bryta för middag med familjen.

  Nu ska ni inte behöva vänta så väldigt länge till. Nån gång i kväll kommer jag att starta upp lektråden.

  Har ni några frågor om leken rent allmänt, så fråga här i tråden. Vill ni fråga om er roll, så skicka ett PM till mig!

  Inga frågor är för små. Alla ska känna sig välkomna i leken.

  Snart mina väntande spelare, släpper vi tre varulvar lösa i en by nära er.Djävlas


   

  Medarbetare på Marsvin i Fokus
  ”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

  Anmäl
  2013-06-16 18:25 #183 av: medde

  #182 Även barnens ifokus värd? Som vill vara mer och leka den här gångenBlinkar

  ♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥   Anmäl
  2013-06-16 19:13 #184 av: Mirinda

  # 183 Självklart!

  Att deltagarna är i olika åldrar och har mer eller mindre vana vid att leka varulvsleken eller spela strategispel är inte så väldigt viktigt. Faktum är att barnspelare ofta genomskådar vuxna som lekt varulvsleken många gånger.

  Magkänsla och intuition är lika viktig som förmågan att tänka taktiskt. Is i magen men också att vara kvicktänkt och spontan är egenskaper som man har användning för i leken. Att våga lita på andra och också inlevelseförmåga är bra saker.

  Så ska man förstås kunna luras riktigt ordentligt. Så alla barn som lekt låtsaslekar är mycket mer vältränade för leken än vuxna och äldre tonåringar som lärt sig tänka mer fyrkantigt och kan räkna ut svåra ekvationer (en sorts mattetal).

  Viktigast av allt är att ni får roligt ihop. För det här är en lek och då brukar man kunna skratta - i alla fall när man stönat klart över att någon lurat en igen. Mycket humor och spänning hoppas jag att det blir i leken.

  Nu ylar ulvarna något. Bäst jag jagar in dem i lyan och säger åt dem att de får hålla sig tills det blir natt.Skämtar

  Medarbetare på Marsvin i Fokus
  ”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

  Anmäl
  2013-06-16 19:14 #185 av: Klara.b

  När ni skapat lektråden, kan ni länka den här då? :)

  Anmäl
  2013-06-16 20:51 #186 av: Candy123

  Varulvsleken 6 hoppas länken funkar Glad

  HundHUND-BLOGG (australian kelpie & golden)Glad

  FörlägenInstagram @dundee_the_kelpie, @ceciliah_98 och @ciliskaninerNörd

  Anmäl
  2013-06-22 13:11 #187 av: Mirinda

  VinkarHej alla varulvs-lekare!Glad

  Som ni som deltar i omgång 6 såg, så var det Candy123 som uppdaterade er sist. (när Ara11 blev tagen av ulvarna). Candy kommer snart att ta över lekledningen helt och hållet. Men jag fortsätter som huvud-lekledare helgen ut. Så på söndag 23/6 hörs vi igen.

  Hoppas ni alla har en jätteskön midsommarhelg!Sol

  Medarbetare på Marsvin i Fokus
  ”Be true to yourself and you will be false to nobody.” Shakespeare

  Anmäl
  2013-07-02 13:19 #188 av: Justbe

  blir det någon varulvs lek 7?

  Jag lever inte för att äta Jag äter för att leva.

  Jag är en medis på Barnens iFokus.

  Anmäl
  2013-07-02 13:54 #189 av: [Bambis]1

  #188 isåfall skulle jag kunna vara lekledare :)

  Anmäl
  2013-07-05 23:48 #190 av: Justbe

  Jag drar upp tråden med en fråga istället för att skriva putt. När kommer listan? Ska det bli en ny V-lek?

  Jag lever inte för att äta Jag äter för att leva.

  Jag är en medis på Barnens iFokus.

  Anmäl
  2013-07-06 14:26 #191 av: [Bambis]1

  190# jag vet inte, för mig skulle jag kunna starta upp listan och varulvsleken nu! :)

  Men jag fattar inte riktigt vad medde skulle fråga först.

  Anmäl
  2013-07-06 18:45 #192 av: medde

  #191 Jag tror jag svarat dig både i pm och tråd, Men jag ville ta upp några saker i admingruppen ang lekledare osv.. Men då jag skriver ibland ute på sajten om saker som gäller admin så vill jag då ta det i admin först. Så allt blir rätt och inte fel på vägen

  ♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥   Anmäl
  2013-08-04 20:49 #193 av: Pétit

  Uehm , det här men spionen fattar jag inte riktigt, är den med i leken? Vad ska den göra? På något sätt få byborna att lyncha någon , eller bara ge dem information?

  Anmäl

  Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.